För utskrift

BrandskyddTänk efter före
 
Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand
 
En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.

Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet

Både ägaren till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för föreningsverksamhet eller övernattning, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet.

 

Ägaren bör vara den som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen.
Innan ditt arrangemang kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal/-er du tänker hyra. Ta reda på var släck- utrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal.
I checklistan hittar du tips på om vad du som arrangör kan tänka på när det gäller brandskydd.

För utskrift

CHECKLISTA FÖR BRANDSKYDDET

 

CHECKLISTA FÖR BRANDSKYDDET
Du som är ansvarig ledare för verksamheten har att kontrollera och tillse att:

Ta inte in fler personer än vad lokalen/lokalerna är avsedda för. Kontrollera att utrymningsvägarna är markerade och på ett enkelt sätt är öppningsbara från insidan.
Kontrollera att utrymningsvägarna inte blockeras av stolar, kläder mm.
Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den.
Inga obehöriga får komma in i lokalen/lokalerna!
Fungerande telefon finns tillgänglig för larmning.
Ingen rökning sker inomhus. Rökförbud!
Innan lokalen lämnas har du som  ansvarig ledare att tillse att:
Kontrollera att spis, diskmaskin, kaffekokare och dylikt är avstängda.
Kontrollera att dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade.
Inga obehöriga får finns i lokalen/lokalerna!
Förvaring av brännbart material utomhus sker minst 6 m från fasad och utskjutande tak.

Om det börjar brinna

*          Utrym lokalen omedelbart
*      Uppsamlingsplats är på konstgräsplanen utanför. Utrymningsplan finns uppsatt vid hissen i entrén.
*      Larma SOS på telefonnummer 112

Ni befinner er på adress Spikgatan, Arenaområdet

*      Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker