Omklädningsrum/Dusch

Det finns 6 st omkl/duschrum att tillgå, ytterliggare 2 st kan använadas när det är arrangemang.