Fotbollsplan
Fotbollsytan har måttet
60 x 40 m och kan avdelas med nät till tre planer på vardera
20 x 40 m